سامانه نظام پیشنهادات

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
الویت :
عنوان پیشنهاد :
استان:
شهرستان:
تلفن ثابت (مثال : 33010427-021):
تلفن همراه پیشنهاد دهنده:
محور طرح :
شرح طرح - اهداف :
شرح طرح - الزامات :
شرح روش فعلی :
شرح اشکالات و معایب روش فعلی :
شرح مزایای روش فعلی :
آپلود فایل طرح - دریافت پروپوزال طرح یا پیشنهاد :

( بعد از انتخاب فایل و وارد کردن
کد امنیتی ابتدا گزینه ارسال و
سپس گزینه بستن را برای
ارسال نهایی انتخاب نمایید)